Profil firmy

Nahlédněte pod pokličku naší společnosti a přečtěte si více informací o našich aktivitách a službách, které jsme schopni zrealizovat dle přání zákazníka.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Rámeček obrázku

Naše firma vznikla v roce 2000. Původně jsme se zabývali pouze opravami a výstavbou komunikací, vodních toků a prováděli jsme veškeré zemní práce. Později jsme zaměření rozšířili i o stavební činnost a o projektovou činnost ve vodním hospodářství (toky, rybníky, studny, vodovodní přípojky, čistírny vod) a projekty v oblasti místních komunikací a občanské výstavby.

Nabízíme Vám veškeré stavební práce a potřebné profesní kapacity spojené s kompletní realizací celé zakázky. Samozřejmostí je i zajištění dodávky uceleného sortimentu materiálu, včetně dopravy.

Ať už se jedná o rekonstrukci domů, bytů, kanceláří nebo novostaveb, vždy se můžete spolehnout, že jsme schopni tuto zakázku realizovat. Firma zaměstnává 8-10 ověřených pracovníků, kteří v minulosti prokázali své kvality. Dlouhodobě spolupracujeme s prověřenými a kvalitními subdodavateli. Průběh realizace je důsledně kontrolován a archivován pro případné dohledání určitého detailu.

Firma vlastní veškeré potřebné vybavení pro realizaci staveb – jako jsou dopravní prostředky, lešení, strojní vybavení, nářadí, mechanizace pro zemní práce apod.

Firma má také sjednáno pojištění podnikatelských rizik ve výši 10.000.000 Kč pro případ neočekávaných události, které mohou vést k poškození investora, naší firmy nebo případně některé třetí osoby v závislosti na umístění stavby.